Volání do zahraničí

Mobilní Callback si můžete aktivovat na libovolném mobilním čísle v ČR.
Hovory jsou účtovány po vteřinách.
Zahraniční destinaceCena/min.
AFGHANISTANzpětný hovor + 5.86Kč
AFGHANISTAN MOBILE - ETISALATzpětný hovor + 6.26Kč
AFGHANISTAN MOBILE - MTNzpětný hovor + 6.77Kč
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 6.54Kč
AFGHANISTAN MOBILE - ROSHANzpětný hovor + 6.66Kč
ALBANIAzpětný hovor + 1.34Kč
ALBANIA MOBILE - AMCzpětný hovor + 7.02Kč
ALBANIA MOBILE - EAGLEzpětný hovor + 6.90Kč
ALBANIA MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 7.15Kč
ALBANIA TIRANEzpětný hovor + 0.77Kč
ALGERIAzpětný hovor + 1.88Kč
ALGERIA CATzpětný hovor + 1.88Kč
ALGERIA MOBILE - ORASCOMzpětný hovor + 8.34Kč
ALGERIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.58Kč
ALGERIA MOBILE - WATANIYAzpětný hovor + 8.47Kč
AMERICAN SAMOAzpětný hovor + 1.60Kč
ANDORRAzpětný hovor + 0.82Kč
ANDORRA MOBILEzpětný hovor + 6.39Kč
ANGOLAzpětný hovor + 3.33Kč
ANGOLA MOBILEzpětný hovor + 3.90Kč
ANGUILLAzpětný hovor + 6.22Kč
ANTARCTICAzpětný hovor + 32.80Kč
ANTIGUA AND BARBUDAzpětný hovor + 3.88Kč
ARGENTINAzpětný hovor + 0.51Kč
ARGENTINA BUENOS AIRESzpětný hovor + 0.31Kč
ARGENTINA CORDOBAzpětný hovor + 0.37Kč
ARGENTINA MENDOZAzpětný hovor + 0.35Kč
ARGENTINA MOBILEzpětný hovor + 4.22Kč
ARGENTINA ROSARIOzpětný hovor + 0.35Kč
ARMENIAzpětný hovor + 3.03Kč
ARMENIA MOBILEzpětný hovor + 5.38Kč
ARMENIA NAGORNY KARABAKHzpětný hovor + 3.03Kč
ARMENIA YEREVANzpětný hovor + 2.34Kč
ARUBAzpětný hovor + 2.82Kč
ARUBA MOBILEzpětný hovor + 6.47Kč
ASCENSION ISLANDzpětný hovor + 38.89Kč
AUSTRALIAzpětný hovor + 0.64Kč
AUSTRALIA ADELAIDEzpětný hovor + 0.54Kč
AUSTRALIA BRISBANEzpětný hovor + 0.43Kč
AUSTRALIA CANBERRAzpětný hovor + 0.43Kč
AUSTRALIA MELBOURNEzpětný hovor + 0.43Kč
AUSTRALIA MOBILEzpětný hovor + 3.33Kč
AUSTRALIA PERTHzpětný hovor + 0.54Kč
AUSTRALIA SATELLITEzpětný hovor + 0.64Kč
AUSTRALIA SYDNEYzpětný hovor + 0.41Kč
AUSTRIAzpětný hovor + 0.64Kč
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3Gzpětný hovor + 2.10Kč
AUSTRIA MOBILE - MOBILKOMzpětný hovor + 2.10Kč
AUSTRIA MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 2.10Kč
AUSTRIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 2.12Kč
AUSTRIA MOBILE - TMOBILEzpětný hovor + 2.10Kč
AUSTRIA PERSONALzpětný hovor + 8.66Kč
AUSTRIA PREMIUMzpětný hovor + 8.66Kč
AUSTRIA VIENNAzpětný hovor + 0.60Kč
AZERBAIJANzpětný hovor + 4.17Kč
AZERBAIJAN BAKUzpětný hovor + 4.10Kč
AZERBAIJAN MOBILEzpětný hovor + 7.30Kč
BAHAMASzpětný hovor + 5.42Kč
BAHRAINzpětný hovor + 0.83Kč
BAHRAIN MOBILE - MENAzpětný hovor + 1.52Kč
BAHRAIN MOBILE - MTC VODAFONEzpětný hovor + 1.88Kč
BAHRAIN MOBILE - STCzpětný hovor + 1.99Kč
BANGLADESHzpětný hovor + 1.09Kč
BANGLADESH CHITTAGONGzpětný hovor + 1.09Kč
BANGLADESH DHAKAzpětný hovor + 1.09Kč
BANGLADESH MOBILE - GRAMEENzpětný hovor + 1.09Kč
BANGLADESH MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 1.09Kč
BANGLADESH SYLETzpětný hovor + 1.09Kč
BARBADOSzpětný hovor + 1.76Kč
BARBADOS MOBILEzpětný hovor + 5.89Kč
BELARUSzpětný hovor + 6.32Kč
BELARUS MINSKzpětný hovor + 6.21Kč
BELARUS MOBILEzpětný hovor + 7.21Kč
BELGIUMzpětný hovor + 0.53Kč
BELGIUM MOBILE - BASEzpětný hovor + 4.83Kč
BELGIUM MOBILE - MOBISTARzpětný hovor + 4.80Kč
BELGIUM MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 1.28Kč
BELGIUM MOBILE - PROXIMUSzpětný hovor + 3.98Kč
BELGIUM PAGERzpětný hovor + 0.53Kč
BELIZEzpětný hovor + 6.38Kč
BELIZE MOBILEzpětný hovor + 6.81Kč
BENINzpětný hovor + 4.56Kč
BENIN MOBILEzpětný hovor + 5.01Kč
BERMUDAzpětný hovor + 1.44Kč
BHUTANzpětný hovor + 3.66Kč
BHUTAN MOBILEzpětný hovor + 3.74Kč
BOLIVIAzpětný hovor + 3.23Kč
BOLIVIA COCHABAMBAzpětný hovor + 2.10Kč
BOLIVIA LA PAZzpětný hovor + 1.63Kč
BOLIVIA MOBILE - ENTELzpětný hovor + 4.24Kč
BOLIVIA SANTA CRUZzpětný hovor + 1.91Kč
BOSNIA AND HERZEGOVINAzpětný hovor + 3.23Kč
BOSNIA AND HERZEGOVINA - MOSTARzpětný hovor + 3.58Kč
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILEzpětný hovor + 7.59Kč
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE - MOSTARzpětný hovor + 8.08Kč
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE - TSzpětný hovor + 7.63Kč
BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIKA SRPSKAzpětný hovor + 3.55Kč
BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVOzpětný hovor + 3.13Kč
BOTSWANAzpětný hovor + 2.43Kč
BOTSWANA MOBILE - MASCOMzpětný hovor + 6.00Kč
BOTSWANA MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 5.89Kč
BOTSWANA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 5.86Kč
BRAZILzpětný hovor + 0.85Kč
BRAZIL BELO HORIZONTEzpětný hovor + 0.51Kč
BRAZIL BRASILIAzpětný hovor + 0.66Kč
BRAZIL CAMPINAS CITYzpětný hovor + 0.85Kč
BRAZIL CURITIBAzpětný hovor + 0.61Kč
BRAZIL FLORIANOPOLISzpětný hovor + 0.66Kč
BRAZIL FORTALEZAzpětný hovor + 0.61Kč
BRAZIL GOIANIAzpětný hovor + 0.72Kč
BRAZIL MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.39Kč
BRAZIL MOBILE - TIMzpětný hovor + 3.39Kč
BRAZIL PORTO ALEGREzpětný hovor + 0.66Kč
BRAZIL RECIFEzpětný hovor + 0.64Kč
BRAZIL RIO DE JANEIROzpětný hovor + 0.53Kč
BRAZIL SALVADORzpětný hovor + 0.67Kč
BRAZIL SAO JOSE CITYzpětný hovor + 0.85Kč
BRAZIL SAO PAULO CITYzpětný hovor + 0.85Kč
BRAZIL VITORIAzpětný hovor + 0.76Kč
BRITISH VIRGIN ISLANDSzpětný hovor + 6.87Kč
BRUNEI DARUSSALAMzpětný hovor + 0.82Kč
BRUNEI DARUSSALAM MOBILEzpětný hovor + 0.82Kč
BULGARIAzpětný hovor + 1.24Kč
BULGARIA MOBILE - BTCzpětný hovor + 10.35Kč
BULGARIA MOBILE - GLOBULzpětný hovor + 9.72Kč
BULGARIA MOBILE - MOBIKOMzpětný hovor + 6.50Kč
BULGARIA MOBILE - MOBILTELzpětný hovor + 9.67Kč
BULGARIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 8.79Kč
BULGARIA SOFIAzpětný hovor + 1.14Kč
BURKINA FASOzpětný hovor + 5.57Kč
BURKINA FASO MOBILE - CELTELzpětný hovor + 5.94Kč
BURKINA FASO MOBILE - TELECELzpětný hovor + 6.06Kč
BURKINA FASO MOBILE - TELMOBzpětný hovor + 7.11Kč
BURUNDIzpětný hovor + 1.91Kč
BURUNDI MOBILEzpětný hovor + 3.18Kč
CAMBODIAzpětný hovor + 1.44Kč
CAMBODIA MOBILEzpětný hovor + 1.47Kč
CAMEROONzpětný hovor + 4.00Kč
CAMEROON MOBILE - MTNzpětný hovor + 5.90Kč
CAMEROON MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 5.99Kč
CANADAzpětný hovor + 0.24Kč
CANADA 867 YUKON AND N.W.T.zpětný hovor + 0.38Kč
CAPE VERDEzpětný hovor + 5.06Kč
CAPE VERDE MOBILEzpětný hovor + 7.60Kč
CAYMAN ISLANDSzpětný hovor + 4.29Kč
CAYMAN ISLANDS MOBILEzpětný hovor + 4.87Kč
CENTRAL AFRICAN REPUBLICzpětný hovor + 8.92Kč
CHADzpětný hovor + 4.16Kč
CHAD MOBILEzpětný hovor + 7.24Kč
CHILEzpětný hovor + 0.92Kč
CHILE EASTER ISLANDzpětný hovor + 13.35Kč
CHILE MOBILEzpětný hovor + 1.86Kč
CHILE SANTIAGOzpětný hovor + 0.92Kč
CHINAzpětný hovor + 0.40Kč
CHINA MOBILEzpětný hovor + 0.40Kč
CHRISTMAS ISLANDzpětný hovor + 0.64Kč
COCOS ISLANDSzpětný hovor + 0.64Kč
COLOMBIAzpětný hovor + 0.99Kč
COLOMBIA BARRANQUILLAzpětný hovor + 0.47Kč
COLOMBIA BOGOTAzpětný hovor + 0.59Kč
COLOMBIA CALIzpětný hovor + 0.64Kč
COLOMBIA MEDELLINzpětný hovor + 0.56Kč
COLOMBIA MOBILE - COMCELzpětný hovor + 2.02Kč
COLOMBIA MOBILE - MOVISTARzpětný hovor + 2.02Kč
COLOMBIA MOBILE - OLAzpětný hovor + 1.81Kč
COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 2.02Kč
COMOROSzpětný hovor + 10.77Kč
CONGOzpětný hovor + 10.08Kč
CONGO MOBILE - CELTELzpětný hovor + 9.83Kč
CONGO MOBILE-MTNzpětný hovor + 9.84Kč
CONGO MOBILE-OTHER CARRIERSzpětný hovor + 9.83Kč
COOK ISLANDSzpětný hovor + 15.80Kč
COSTA RICAzpětný hovor + 1.46Kč
COSTA RICA MOBILEzpětný hovor + 1.43Kč
COTE D'IVOIREzpětný hovor + 5.54Kč
COTE D'IVOIRE ABIDJANzpětný hovor + 5.54Kč
COTE D'IVOIRE MOBILEzpětný hovor + 7.15Kč
CROATIAzpětný hovor + 0.59Kč
CROATIA MOBILE - TELE2zpětný hovor + 5.80Kč
CROATIA MOBILE - TMOBILEzpětný hovor + 5.80Kč
CROATIA MOBILE - VIPNETzpětný hovor + 5.81Kč
CUBAzpětný hovor + 23.36Kč
CUBA GUANTANAMO BAYzpětný hovor + 14.33Kč
CYPRUSzpětný hovor + 0.37Kč
CYPRUS MOBILEzpětný hovor + 1.37Kč
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGOzpětný hovor + 7.25Kč
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO MOBILE - CCTzpětný hovor + 7.12Kč
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO MOBILE - CELTELzpětný hovor + 6.57Kč
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 7.25Kč
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO MOBILE - SAITzpětný hovor + 6.92Kč
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO MOBILE - VODACOM CONGOzpětný hovor + 6.35Kč
DENMARKzpětný hovor + 0.40Kč
DENMARK MOBILEzpětný hovor + 3.58Kč
DENMARK MOBILE-H3Gzpětný hovor + 5.19Kč
DIEGO GARCIAzpětný hovor + 36.53Kč
DJIBOUTIzpětný hovor + 9.53Kč
DOMINICAzpětný hovor + 3.10Kč
DOMINICA MOBILEzpětný hovor + 6.84Kč
DOMINICAN REPUBLICzpětný hovor + 0.93Kč
DOMINICAN REPUBLIC MOBILEzpětný hovor + 2.60Kč
EAST TIMORzpětný hovor + 29.61Kč
ECUADORzpětný hovor + 3.04Kč
ECUADOR MOBILE - BELLSOUTHzpětný hovor + 5.75Kč
ECUADOR MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 5.74Kč
ECUADOR MOBILE - PORTAzpětný hovor + 6.19Kč
EGYPTzpětný hovor + 2.55Kč
EGYPT MOBILEzpětný hovor + 3.14Kč
EL SALVADORzpětný hovor + 5.35Kč
EL SALVADOR MOBILEzpětný hovor + 5.49Kč
ELLIPSO SATELLITEzpětný hovor + 79.14Kč
EMSATzpětný hovor + 87.21Kč
EQUATORIAL GUINEAzpětný hovor + 6.51Kč
ERITREAzpětný hovor + 7.48Kč
ERITREA MOBILEzpětný hovor + 7.48Kč
ESTONIAzpětný hovor + 0.57Kč
ESTONIA MOBILE - ELISAzpětný hovor + 4.65Kč
ESTONIA MOBILE - EMTzpětný hovor + 4.65Kč
ESTONIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 9.44Kč
ESTONIA MOBILE - TELE2zpětný hovor + 4.59Kč
ESTONIA PERSONALzpětný hovor + 9.89Kč
ETHIOPIAzpětný hovor + 7.08Kč
ETHIOPIA ADDIS ABABAzpětný hovor + 5.61Kč
ETHIOPIA MOBILEzpětný hovor + 7.85Kč
ETHIOPIA MOBILE - ADDIS ABABAzpětný hovor + 7.08Kč
FALKLAND ISLANDSzpětný hovor + 21.51Kč
FAROE ISLANDSzpětný hovor + 2.11Kč
FAROE ISLANDS MOBILEzpětný hovor + 6.12Kč
FIJIzpětný hovor + 5.44Kč
FIJI MOBILEzpětný hovor + 5.45Kč
FINLANDzpětný hovor + 1.34Kč
FINLAND CORPORATEzpětný hovor + 1.67Kč
FINLAND HELSINKIzpětný hovor + 1.34Kč
FINLAND MOBILE - ELISAzpětný hovor + 2.52Kč
FINLAND MOBILE - FINNETzpětný hovor + 2.72Kč
FINLAND MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 2.76Kč
FINLAND MOBILE - SONERAzpětný hovor + 2.47Kč
FRANCEzpětný hovor + 0.41Kč
FRANCE MOBILE - BOUYGUES TELECOMzpětný hovor + 3.01Kč
FRANCE MOBILE - GLOBALSTARzpětný hovor + 3.46Kč
FRANCE MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 2.34Kč
FRANCE MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.01Kč
FRANCE MOBILE - SFRzpětný hovor + 2.49Kč
FRANCE PARISzpětný hovor + 0.41Kč
FRENCH GUIANAzpětný hovor + 1.67Kč
FRENCH GUIANA MOBILEzpětný hovor + 8.02Kč
FRENCH POLYNESIAzpětný hovor + 8.44Kč
GABONzpětný hovor + 4.30Kč
GABON MOBILE - BINTELzpětný hovor + 5.57Kč
GABON MOBILE - CELTELzpětný hovor + 6.47Kč
GABON MOBILE - LIBERTISzpětný hovor + 5.39Kč
GABON MOBILE - TELECELzpětný hovor + 7.33Kč
GAMBIAzpětný hovor + 10.68Kč
GAMBIA MOBILEzpětný hovor + 10.69Kč
GEORGIAzpětný hovor + 0.91Kč
GEORGIA ABKHAZIAzpětný hovor + 0.99Kč
GEORGIA ADZARIAzpětný hovor + 0.91Kč
GEORGIA MOBILEzpětný hovor + 2.95Kč
GEORGIA TBILISIzpětný hovor + 0.91Kč
GERMANYzpětný hovor + 0.41Kč
GERMANY MOBILE - D1 (TMOBIL)zpětný hovor + 3.29Kč
GERMANY MOBILE - E1 (E-PLUS MOBILFUNK)zpětný hovor + 3.49Kč
GERMANY MOBILE - O2zpětný hovor + 3.49Kč
GERMANY MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.59Kč
GERMANY MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 3.29Kč
GERMANY PERSONALzpětný hovor + 3.34Kč
GHANAzpětný hovor + 2.24Kč
GHANA MOBILEzpětný hovor + 4.75Kč
GHANA MOBILE - MOBITELzpětný hovor + 4.64Kč
GIBRALTARzpětný hovor + 1.63Kč
GIBRALTAR MOBILEzpětný hovor + 8.57Kč
GLOBAL NETWORKS SATELLITEzpětný hovor + 98.62Kč
GLOBALSTAR SATELLITEzpětný hovor + 76.33Kč
GREECEzpětný hovor + 0.47Kč
GREECE ATHENSzpětný hovor + 0.44Kč
GREECE MOBILE - COSMOTEzpětný hovor + 3.27Kč
GREECE MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 3.27Kč
GREECE MOBILE - WINDzpětný hovor + 3.29Kč
GREENLANDzpětný hovor + 9.95Kč
GREENLAND MOBILEzpětný hovor + 13.86Kč
GRENADAzpětný hovor + 6.58Kč
GRENADA MOBILEzpětný hovor + 6.58Kč
GUADELOUPEzpětný hovor + 1.20Kč
GUADELOUPE MOBILEzpětný hovor + 10.25Kč
GUAMzpětný hovor + 1.09Kč
GUATEMALAzpětný hovor + 3.81Kč
GUATEMALA MOBILEzpětný hovor + 3.90Kč
GUATEMALA TELGUAzpětný hovor + 2.02Kč
GUINEAzpětný hovor + 9.49Kč
GUINEA MOBILE - CELLCOMzpětný hovor + 9.90Kč
GUINEA MOBILE - INTERCELzpětný hovor + 9.10Kč
GUINEA MOBILE - MTNzpětný hovor + 9.30Kč
GUINEA MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 9.30Kč
GUINEA MOBILE - SOTELGUIzpětný hovor + 6.51Kč
GUINEA-BISSAUzpětný hovor + 8.61Kč
GUINEA-BISSAU MOBILEzpětný hovor + 8.60Kč
GUYANAzpětný hovor + 7.43Kč
HAITIzpětný hovor + 6.26Kč
HAITI MOBILE - COMCELzpětný hovor + 6.67Kč
HAITI MOBILE - DIGICELzpětný hovor + 6.57Kč
HAITI MOBILE - HAITELzpětný hovor + 6.26Kč
HAITI MOBILE - RECTELzpětný hovor + 6.84Kč
HONDURASzpětný hovor + 3.97Kč
HONDURAS MOBILEzpětný hovor + 4.78Kč
HONG KONGzpětný hovor + 0.40Kč
HONG KONG MOBILEzpětný hovor + 0.25Kč
HUNGARYzpětný hovor + 0.41Kč
HUNGARY BUDAPESTzpětný hovor + 0.41Kč
HUNGARY MOBILE - PANNONzpětný hovor + 2.78Kč
HUNGARY MOBILE - TMOBILEzpětný hovor + 2.78Kč
HUNGARY MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 2.78Kč
ICELANDzpětný hovor + 0.56Kč
ICELAND MOBILEzpětný hovor + 4.23Kč
ICO GLOBAL COMMUNICATIONS SATELLITEzpětný hovor + 147.53Kč
INDIAzpětný hovor + 0.57Kč
INDIA MOBILE - BSNLzpětný hovor + 0.53Kč
INDIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 0.48Kč
INDIA PUNJABzpětný hovor + 0.54Kč
INDONESIAzpětný hovor + 2.04Kč
INDONESIA BANDUNGzpětný hovor + 1.43Kč
INDONESIA JAKARTAzpětný hovor + 0.98Kč
INDONESIA MALANGzpětný hovor + 1.43Kč
INDONESIA MEDANzpětný hovor + 1.43Kč
INDONESIA MOBILE - EXCELCOMzpětný hovor + 0.96Kč
INDONESIA MOBILE - INDOSATzpětný hovor + 1.31Kč
INDONESIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 2.47Kč
INDONESIA MOBILE - TELKOMSELzpětný hovor + 1.11Kč
INDONESIA SURABAYAzpětný hovor + 0.98Kč
INMARSATzpětný hovor + 159.10Kč
INMARSAT A DATAzpětný hovor + 108.52Kč
INMARSAT A VOICEzpětný hovor + 108.52Kč
INMARSAT AERONAUTICALzpětný hovor + 117.76Kč
INMARSAT Bzpětný hovor + 65.95Kč
INMARSAT Mzpětný hovor + 58.73Kč
INMARSAT M4 - FLEETzpětný hovor + 126.44Kč
INMARSAT MINI Mzpětný hovor + 53.52Kč
INMARSAT SNACzpětný hovor + 126.18Kč
INMARSAT SNAC A DATAzpětný hovor + 118.63Kč
INMARSAT SNAC A VOICEzpětný hovor + 118.63Kč
INMARSAT SNAC AERONAUTICALzpětný hovor + 194.34Kč
INMARSAT SNAC B - HIGH SPEED DATAzpětný hovor + 159.66Kč
INTERNATIONAL FREEPHONEzpětný hovor + 0.00Kč
INTERNATIONAL NETWORKSzpětný hovor + 137.58Kč
IRANzpětný hovor + 2.21Kč
IRAN MOBILEzpětný hovor + 3.18Kč
IRAN TEHRANzpětný hovor + 2.11Kč
IRAQzpětný hovor + 1.28Kč
IRAQ BAGHDADzpětný hovor + 0.85Kč
IRAQ MOBILE - ASIA CELLzpětný hovor + 3.49Kč
IRAQ MOBILE - ATHEERzpětný hovor + 2.73Kč
IRAQ MOBILE - ORASCOM TELECOMzpětný hovor + 2.73Kč
IRAQ MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.32Kč
IRELANDzpětný hovor + 0.38Kč
IRELAND DUBLINzpětný hovor + 0.38Kč
IRELAND MOBILE - O2zpětný hovor + 4.54Kč
IRELAND MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 7.89Kč
IRELAND MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 5.04Kč
IRIDIUM SATELLITEzpětný hovor + 86.93Kč
ISRAELzpětný hovor + 0.41Kč
ISRAEL MOBILE - CELLCOMzpětný hovor + 2.36Kč
ISRAEL MOBILE - MIRSzpětný hovor + 2.36Kč
ISRAEL MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 2.36Kč
ISRAEL MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 2.36Kč
ISRAEL PALESTINEzpětný hovor + 5.25Kč
ISRAEL PALESTINE MOBILEzpětný hovor + 5.70Kč
ITALYzpětný hovor + 0.46Kč
ITALY MOBILE - H3Gzpětný hovor + 5.54Kč
ITALY MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 8.40Kč
ITALY MOBILE - TIMzpětný hovor + 3.87Kč
ITALY MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 3.88Kč
ITALY MOBILE - WIND TELECOMMUNICATIONSzpětný hovor + 4.33Kč
JAMAICAzpětný hovor + 2.12Kč
JAMAICA MOBILE - CENTENNIALzpětný hovor + 6.42Kč
JAMAICA MOBILE - CWJzpětný hovor + 6.06Kč
JAMAICA MOBILE - DIGICELzpětný hovor + 5.80Kč
JAMAICA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 2.12Kč
JAPANzpětný hovor + 0.69Kč
JAPAN MOBILEzpětný hovor + 3.82Kč
JORDANzpětný hovor + 2.43Kč
JORDAN AMMANzpětný hovor + 2.43Kč
JORDAN MOBILE - FASTLINKzpětný hovor + 3.23Kč
JORDAN MOBILE - MOBILCOMzpětný hovor + 3.30Kč
JORDAN MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.30Kč
KAZAKHSTANzpětný hovor + 1.76Kč
KAZAKHSTAN ALMATYzpětný hovor + 0.44Kč
KAZAKHSTAN KARAGANDAzpětný hovor + 0.44Kč
KAZAKHSTAN MOBILE - K-CELLzpětný hovor + 2.97Kč
KAZAKHSTAN MOBILE - KAR-TELzpětný hovor + 3.00Kč
KAZAKHSTAN MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.00Kč
KENYAzpětný hovor + 2.91Kč
KENYA MOBILE - CELTELzpětný hovor + 3.48Kč
KENYA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 2.62Kč
KENYA MOBILE - SAFARICOMzpětný hovor + 2.95Kč
KENYA NAIROBIzpětný hovor + 2.63Kč
KIRIBATIzpětný hovor + 14.92Kč
KOSOVOzpětný hovor + 2.49Kč
KOSOVO - MOBILEzpětný hovor + 14.40Kč
KUWAITzpětný hovor + 2.62Kč
KUWAIT MOBILEzpětný hovor + 3.13Kč
KYRGYZSTANzpětný hovor + 3.13Kč
KYRGYZSTAN BISHKEKzpětný hovor + 2.81Kč
KYRGYZSTAN MOBILEzpětný hovor + 3.14Kč
LAOSzpětný hovor + 1.60Kč
LATVIAzpětný hovor + 0.99Kč
LATVIA MOBILE - BITEzpětný hovor + 3.87Kč
LATVIA MOBILE - LMTzpětný hovor + 3.75Kč
LATVIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 14.98Kč
LATVIA MOBILE - TELE2zpětný hovor + 3.78Kč
LATVIA MOBILE - TELEKOM BALTIJAzpětný hovor + 4.49Kč
LEBANONzpětný hovor + 2.49Kč
LEBANON MOBILEzpětný hovor + 5.00Kč
LESOTHOzpětný hovor + 4.96Kč
LESOTHO MOBILEzpětný hovor + 5.54Kč
LIBERIAzpětný hovor + 8.35Kč
LIBERIA MOBILEzpětný hovor + 7.65Kč
LIBYAzpětný hovor + 6.16Kč
LIBYA MOBILEzpětný hovor + 8.60Kč
LIECHTENSTEINzpětný hovor + 1.46Kč
LIECHTENSTEIN MOBILEzpětný hovor + 12.43Kč
LITHUANIAzpětný hovor + 1.06Kč
LITHUANIA MOBILE - BITEzpětný hovor + 3.48Kč
LITHUANIA MOBILE - OMNITELzpětný hovor + 3.24Kč
LITHUANIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.62Kč
LITHUANIA MOBILE - TELE2zpětný hovor + 3.61Kč
LITHUANIA PREMIUMzpětný hovor + 1.06Kč
LUXEMBOURGzpětný hovor + 0.50Kč
LUXEMBOURG MOBILEzpětný hovor + 5.44Kč
MACAUzpětný hovor + 1.34Kč
MACAU MOBILEzpětný hovor + 1.34Kč
MACEDONIAzpětný hovor + 3.01Kč
MACEDONIA MOBILE - COSMOFONzpětný hovor + 8.23Kč
MACEDONIA MOBILE - MOBIMAKzpětný hovor + 8.20Kč
MACEDONIA MOBILE - VIPzpětný hovor + 8.25Kč
MADAGASCARzpětný hovor + 8.14Kč
MADAGASCAR MOBILE - MADACOMzpětný hovor + 8.32Kč
MADAGASCAR MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 8.14Kč
MALAWIzpětný hovor + 2.71Kč
MALAWI MOBILE - CELTELzpětný hovor + 3.33Kč
MALAWI MOBILE - TELEKOM NETWORKS MALAWIzpětný hovor + 2.92Kč
MALAYSIAzpětný hovor + 0.43Kč
MALAYSIA MOBILE - CELLCOMzpětný hovor + 0.99Kč
MALAYSIA MOBILE - DIGIzpětný hovor + 0.92Kč
MALAYSIA MOBILE - MAXISzpětný hovor + 0.99Kč
MALAYSIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 0.99Kč
MALDIVESzpětný hovor + 16.64Kč
MALDIVES MOBILEzpětný hovor + 16.88Kč
MALIzpětný hovor + 6.02Kč
MALI BAMAKOzpětný hovor + 5.93Kč
MALI MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 7.45Kč
MALI MOBILE - SOTELMAzpětný hovor + 6.86Kč
MALTAzpětný hovor + 0.80Kč
MALTA MOBILE - GOMOBILEzpětný hovor + 5.38Kč
MALTA MOBILE - VODAFONE MALTAzpětný hovor + 5.38Kč
MARIANA ISLANDSzpětný hovor + 1.72Kč
MARSHALL ISLANDSzpětný hovor + 7.47Kč
MARTINIQUEzpětný hovor + 0.95Kč
MARTINIQUE MOBILEzpětný hovor + 10.59Kč
MAURITANIAzpětný hovor + 4.96Kč
MAURITANIA MOBILEzpětný hovor + 5.15Kč
MAURITIUSzpětný hovor + 1.56Kč
MEXICOzpětný hovor + 1.75Kč
MEXICO GUADALAJARAzpětný hovor + 0.43Kč
MEXICO MEXICO CITYzpětný hovor + 0.43Kč
MEXICO MOBILEzpětný hovor + 3.79Kč
MEXICO MONTERREYzpětný hovor + 0.43Kč
MEXICO ON-NETzpětný hovor + 0.60Kč
MICRONESIAzpětný hovor + 7.35Kč
MOLDOVAzpětný hovor + 3.55Kč
MOLDOVA CHISINAUzpětný hovor + 3.52Kč
MOLDOVA MOBILE - EVENTISzpětný hovor + 3.68Kč
MOLDOVA MOBILE - MOLDCELLzpětný hovor + 6.63Kč
MOLDOVA MOBILE - MOLDTELECOMzpětný hovor + 5.36Kč
MOLDOVA MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 4.64Kč
MOLDOVA MOBILE - PRIDNESTROVIEzpětný hovor + 4.59Kč
MOLDOVA PRIDNESTROVJEzpětný hovor + 3.62Kč
MONACOzpětný hovor + 1.05Kč
MONACO KFOR MOBILEzpětný hovor + 8.16Kč
MONACO MOBILEzpětný hovor + 6.90Kč
MONGOLIAzpětný hovor + 1.66Kč
MONGOLIA MOBILEzpětný hovor + 1.76Kč
MONTENEGROzpětný hovor + 3.87Kč
MONTENEGRO MOBILE - MTELzpětný hovor + 8.15Kč
MONTENEGRO MOBILE - PROMONTEzpětný hovor + 7.56Kč
MONTENEGRO MOBILE - TMOBILEzpětný hovor + 8.22Kč
MONTSERRATzpětný hovor + 5.90Kč
MOROCCOzpětný hovor + 0.75Kč
MOROCCO MOBILE - MEDITELzpětný hovor + 8.66Kč
MOROCCO MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 8.58Kč
MOROCCO MOBILE - WANAzpětný hovor + 8.54Kč
MOROCCO OTHERzpětný hovor + 7.53Kč
MOZAMBIQUEzpětný hovor + 2.04Kč
MOZAMBIQUE MOBILEzpětný hovor + 6.86Kč
MYANMARzpětný hovor + 8.38Kč
MYANMAR MOBILEzpětný hovor + 8.38Kč
NAMIBIAzpětný hovor + 2.33Kč
NAMIBIA MOBILEzpětný hovor + 5.80Kč
NAURUzpětný hovor + 24.46Kč
NEPALzpětný hovor + 3.40Kč
NEPAL KATHMANDUzpětný hovor + 3.07Kč
NEPAL MOBILEzpětný hovor + 4.09Kč
NETHERLANDSzpětný hovor + 0.51Kč
NETHERLANDS ANTILLESzpětný hovor + 3.13Kč
NETHERLANDS ANTILLES CURACAOzpětný hovor + 3.48Kč
NETHERLANDS ANTILLES MOBILEzpětný hovor + 3.48Kč
NETHERLANDS MOBILE - KPNzpětný hovor + 3.53Kč
NETHERLANDS MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 4.09Kč
NETHERLANDS MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 5.13Kč
NETHERLANDS MOBILE - TELE2zpětný hovor + 3.98Kč
NETHERLANDS MOBILE - TELFORTzpětný hovor + 3.53Kč
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILEzpětný hovor + 4.24Kč
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 3.68Kč
NETHERLANDS PREMIUMzpětný hovor + 0.51Kč
NEW CALEDONIAzpětný hovor + 5.48Kč
NEW ZEALANDzpětný hovor + 0.46Kč
NEW ZEALAND MOBILEzpětný hovor + 5.30Kč
NICARAGUAzpětný hovor + 3.93Kč
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTHzpětný hovor + 6.71Kč
NICARAGUA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 6.76Kč
NIGERzpětný hovor + 4.07Kč
NIGER MOBILE - CELTELzpětný hovor + 5.15Kč
NIGER MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 5.03Kč
NIGER MOBILE - SAHELCOMzpětný hovor + 4.36Kč
NIGER MOBILE - TELECELzpětný hovor + 4.30Kč
NIGERIAzpětný hovor + 2.97Kč
NIGERIA MOBILE - CELTELzpětný hovor + 2.37Kč
NIGERIA MOBILE - GLOBACOMzpětný hovor + 2.37Kč
NIGERIA MOBILE - MTELzpětný hovor + 2.94Kč
NIGERIA MOBILE - MTNzpětný hovor + 2.33Kč
NIGERIA MOBILE - NITELzpětný hovor + 2.94Kč
NIGERIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.03Kč
NIUEzpětný hovor + 17.10Kč
NORFOLK ISLANDzpětný hovor + 30.16Kč
NORTH KOREAzpětný hovor + 14.92Kč
NORWAYzpětný hovor + 0.48Kč
NORWAY MOBILEzpětný hovor + 5.84Kč
NORWAY MOBILE - TELENORzpětný hovor + 3.39Kč
NORWAY PREMIUMzpětný hovor + 1.43Kč
OMANzpětný hovor + 3.27Kč
OMAN MOBILEzpětný hovor + 7.69Kč
PAKISTANzpětný hovor + 2.04Kč
PAKISTAN ISLAMABADzpětný hovor + 2.04Kč
PAKISTAN KARACHIzpětný hovor + 2.04Kč
PAKISTAN LAHOREzpětný hovor + 2.04Kč
PAKISTAN MOBILEzpětný hovor + 2.04Kč
PALAUzpětný hovor + 10.29Kč
PALESTINEzpětný hovor + 5.55Kč
PALESTINE MOBILEzpětný hovor + 5.77Kč
PANAMAzpětný hovor + 1.09Kč
PANAMA MOBILEzpětný hovor + 4.13Kč
PAPUA NEW GUINEAzpětný hovor + 15.38Kč
PARAGUAYzpětný hovor + 1.30Kč
PARAGUAY ASUNCIONzpětný hovor + 1.30Kč
PARAGUAY MOBILEzpětný hovor + 1.73Kč
PERUzpětný hovor + 0.76Kč
PERU LIMAzpětný hovor + 0.76Kč
PERU MOBILEzpětný hovor + 4.91Kč
PERU RURALzpětný hovor + 0.76Kč
PHILIPPINESzpětný hovor + 3.49Kč
PHILIPPINES MOBILE - DIGITELzpětný hovor + 3.98Kč
PHILIPPINES MOBILE - GLOBEzpětný hovor + 4.20Kč
PHILIPPINES MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 4.55Kč
PHILIPPINES MOBILE - SMARTzpětný hovor + 4.35Kč
POLANDzpětný hovor + 0.51Kč
POLAND MOBILE - CENTERNETzpětný hovor + 2.20Kč
POLAND MOBILE - CYFROWY POLSATzpětný hovor + 5.19Kč
POLAND MOBILE - ERAzpětný hovor + 2.15Kč
POLAND MOBILE - MOBYLANDzpětný hovor + 2.21Kč
POLAND MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 2.15Kč
POLAND MOBILE - PLAY (P-4)zpětný hovor + 5.03Kč
POLAND MOBILE - PLUSzpětný hovor + 2.15Kč
POLAND PREMIUMzpětný hovor + 0.51Kč
POLAND WARSAWzpětný hovor + 0.51Kč
PORTUGALzpětný hovor + 0.48Kč
PORTUGAL MOBILE - OPTIMUSzpětný hovor + 3.39Kč
PORTUGAL MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.24Kč
PORTUGAL MOBILE - TMNzpětný hovor + 3.24Kč
PORTUGAL MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 3.24Kč
PUERTO RICOzpětný hovor + 0.47Kč
QATARzpětný hovor + 4.38Kč
QATAR MOBILEzpětný hovor + 5.35Kč
REUNION ISLANDzpětný hovor + 5.26Kč
REUNION ISLAND MOBILEzpětný hovor + 9.68Kč
ROMANIAzpětný hovor + 0.57Kč
ROMANIA BUCHARESTzpětný hovor + 0.57Kč
ROMANIA FOLOzpětný hovor + 0.61Kč
ROMANIA MOBILE - COSMOROMzpětný hovor + 3.72Kč
ROMANIA MOBILE - DIGIMOBILzpětný hovor + 3.53Kč
ROMANIA MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 2.49Kč
ROMANIA MOBILE - ROMTELECOMzpětný hovor + 2.85Kč
ROMANIA MOBILE - TELEMOBILzpětný hovor + 3.40Kč
ROMANIA MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 2.49Kč
RUSSIAzpětný hovor + 0.92Kč
RUSSIA 2zpětný hovor + 0.99Kč
RUSSIA 3zpětný hovor + 1.56Kč
RUSSIA GLOBALTELzpětný hovor + 1.41Kč
RUSSIA MOBILEzpětný hovor + 1.37Kč
RUSSIA MOBILE - BEELINEzpětný hovor + 2.01Kč
RUSSIA MOBILE 1zpětný hovor + 1.31Kč
RUSSIA MOBILE 3zpětný hovor + 1.31Kč
RUSSIA MOSCOWzpětný hovor + 0.61Kč
RUSSIA ST. PETERSBURGzpětný hovor + 0.40Kč
RWANDAzpětný hovor + 4.20Kč
RWANDA MOBILEzpětný hovor + 4.20Kč
SAINT KITTS AND NEVISzpětný hovor + 7.09Kč
SAINT LUCIAzpětný hovor + 6.60Kč
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESzpětný hovor + 7.05Kč
SAMOAzpětný hovor + 9.68Kč
SAN MARINOzpětný hovor + 0.73Kč
SAN MARINO MOBILEzpětný hovor + 23.42Kč
SAO TOME AND PRINCIPEzpětný hovor + 25.92Kč
SAUDI ARABIAzpětný hovor + 2.42Kč
SAUDI ARABIA MOBILEzpětný hovor + 4.04Kč
SENEGALzpětný hovor + 4.83Kč
SENEGAL MOBILEzpětný hovor + 7.16Kč
SENEGAL MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 6.63Kč
SERBIAzpětný hovor + 1.99Kč
SERBIA MOBILE - MOBTELzpětný hovor + 6.22Kč
SERBIA MOBILE - TELCOM SERBIAzpětný hovor + 6.16Kč
SERBIA MOBILE - VIPzpětný hovor + 6.25Kč
SEYCHELLESzpětný hovor + 1.52Kč
SIERRA LEONEzpětný hovor + 10.96Kč
SIERRA LEONE MOBILE - CELTELzpětný hovor + 10.80Kč
SIERRA LEONE MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 10.97Kč
SINGAPOREzpětný hovor + 0.41Kč
SINGAPORE MOBILEzpětný hovor + 0.41Kč
SLOVAKIAzpětný hovor + 0.57Kč
SLOVAKIA BRATISLAVAzpětný hovor + 0.57Kč
SLOVAKIA MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 4.10Kč
SLOVAKIA MOBILE - TELEFONICA O2zpětný hovor + 4.04Kč
SLOVAKIA MOBILE - TMOBILEzpětný hovor + 3.61Kč
SLOVENIAzpětný hovor + 1.41Kč
SLOVENIA MOBILE - IPKOzpětný hovor + 10.07Kč
SLOVENIA MOBILE - MOBITELzpětný hovor + 3.40Kč
SLOVENIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.81Kč
SLOVENIA MOBILE - SIMOBILzpětný hovor + 2.52Kč
SOLOMON ISLANDSzpětný hovor + 21.62Kč
SOMALIAzpětný hovor + 12.93Kč
SOMALIA MOBILEzpětný hovor + 12.40Kč
SOUTH AFRICAzpětný hovor + 1.04Kč
SOUTH AFRICA MOBILEzpětný hovor + 4.49Kč
SOUTH KOREAzpětný hovor + 0.57Kč
SOUTH KOREA MOBILEzpětný hovor + 1.18Kč
SOUTH KOREA SEOULzpětný hovor + 0.57Kč
SPAINzpětný hovor + 0.44Kč
SPAIN MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 2.89Kč
SPAIN MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 4.29Kč
SPAIN MOBILE - TELEFONICAzpětný hovor + 2.89Kč
SPAIN MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 2.89Kč
SRI LANKAzpětný hovor + 3.66Kč
SRI LANKA MOBILEzpětný hovor + 3.82Kč
SRI LANKA PREMIUMzpětný hovor + 3.82Kč
ST. HELENAzpětný hovor + 31.71Kč
ST. PIERRE AND MIQUELONzpětný hovor + 10.74Kč
ST. PIERRE AND MIQUELON MOBILEzpětný hovor + 10.74Kč
SUDANzpětný hovor + 4.45Kč
SUDAN MOBILEzpětný hovor + 4.96Kč
SURINAMEzpětný hovor + 4.32Kč
SURINAME MOBILEzpětný hovor + 6.00Kč
SWAZILANDzpětný hovor + 6.15Kč
SWEDENzpětný hovor + 0.35Kč
SWEDEN MOBILE - COMVIQzpětný hovor + 1.75Kč
SWEDEN MOBILE - H3Gzpětný hovor + 1.67Kč
SWEDEN MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 1.75Kč
SWEDEN MOBILE - TELENORzpětný hovor + 1.75Kč
SWEDEN MOBILE - TELIAzpětný hovor + 1.75Kč
SWITZERLANDzpětný hovor + 0.48Kč
SWITZERLAND MOBILE - COMBOXzpětný hovor + 8.49Kč
SWITZERLAND MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 5.87Kč
SWITZERLAND MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 8.63Kč
SWITZERLAND MOBILE - SUNRISEzpětný hovor + 5.90Kč
SWITZERLAND MOBILE - SWISSCOMzpětný hovor + 5.04Kč
SWITZERLAND MOBILE - TELE2zpětný hovor + 5.86Kč
SYRIAzpětný hovor + 3.18Kč
SYRIA MOBILEzpětný hovor + 4.65Kč
TAIWANzpětný hovor + 0.43Kč
TAIWAN MOBILEzpětný hovor + 2.33Kč
TAJIKISTANzpětný hovor + 3.58Kč
TAJIKISTAN DUSHANBEzpětný hovor + 3.48Kč
TAJIKISTAN MOBILEzpětný hovor + 3.79Kč
TANZANIAzpětný hovor + 5.16Kč
TANZANIA MOBILE - CELTELzpětný hovor + 5.46Kč
TANZANIA MOBILE - MOBITELzpětný hovor + 5.46Kč
TANZANIA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 5.51Kč
TANZANIA MOBILE - VODACOMzpětný hovor + 5.51Kč
TANZANIA MOBILE - ZANTELzpětný hovor + 5.51Kč
THAILANDzpětný hovor + 0.34Kč
THAILAND MOBILEzpětný hovor + 0.31Kč
THURAYA SATELLITEzpětný hovor + 37.87Kč
TOGOzpětný hovor + 10.47Kč
TOKELAUzpětný hovor + 21.99Kč
TONGAzpětný hovor + 10.89Kč
TRINIDAD AND TOBAGOzpětný hovor + 3.14Kč
TRINIDAD AND TOBAGO MOBILEzpětný hovor + 3.14Kč
TUNISIAzpětný hovor + 6.81Kč
TUNISIA MOBILE - ORASCOMzpětný hovor + 10.54Kč
TUNISIA MOBILE - TUNTELzpětný hovor + 10.59Kč
TUNISIA TUNISzpětný hovor + 6.81Kč
TURKEYzpětný hovor + 0.70Kč
TURKEY ADANAzpětný hovor + 0.50Kč
TURKEY ANKARAzpětný hovor + 0.50Kč
TURKEY ANTALYAzpětný hovor + 0.50Kč
TURKEY BURSAzpětný hovor + 0.50Kč
TURKEY ISTANBULzpětný hovor + 0.51Kč
TURKEY IZMIRzpětný hovor + 0.50Kč
TURKEY MOBILE - AVEAzpětný hovor + 1.91Kč
TURKEY MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 1.97Kč
TURKEY MOBILE - TELSIMzpětný hovor + 1.70Kč
TURKEY MOBILE - TELSIM NORTHERN CYPRUSzpětný hovor + 4.93Kč
TURKEY MOBILE - TURKCELLzpětný hovor + 1.60Kč
TURKEY MOBILE - TURKCELL NORTHERN CYPRUSzpětný hovor + 4.90Kč
TURKEY NORTH CYPRUSzpětný hovor + 1.40Kč
TURKMENISTANzpětný hovor + 3.03Kč
TURKMENISTAN MOBILEzpětný hovor + 3.03Kč
TURKS AND CAICOS ISLANDSzpětný hovor + 4.35Kč
TURKS AND CAICOS ISLANDS MOBILEzpětný hovor + 6.90Kč
TUVALUzpětný hovor + 18.00Kč
UGANDAzpětný hovor + 4.96Kč
UGANDA MOBILE - CELTEL UGANDAzpětný hovor + 3.55Kč
UGANDA MOBILE - MTNzpětný hovor + 3.37Kč
UGANDA MOBILE - UGANDA TELECOMzpětný hovor + 3.27Kč
UKRAINEzpětný hovor + 2.49Kč
UKRAINE DNEPROPETROVSKzpětný hovor + 2.49Kč
UKRAINE DONETSKzpětný hovor + 2.49Kč
UKRAINE KHARKOVzpětný hovor + 2.49Kč
UKRAINE KIEVzpětný hovor + 2.46Kč
UKRAINE L'VIVzpětný hovor + 2.49Kč
UKRAINE MOBILE - ASTELITzpětný hovor + 3.71Kč
UKRAINE MOBILE - GOLDEN TELECOMzpětný hovor + 2.44Kč
UKRAINE MOBILE - KYIVSTARzpětný hovor + 3.52Kč
UKRAINE MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 3.77Kč
UKRAINE MOBILE - UMCzpětný hovor + 4.14Kč
UKRAINE MOBILE - WELLCOMzpětný hovor + 2.37Kč
UKRAINE ODESSAzpětný hovor + 2.49Kč
UNITED ARAB EMIRATESzpětný hovor + 4.17Kč
UNITED ARAB EMIRATES DUBAIzpětný hovor + 4.17Kč
UNITED ARAB EMIRATES MOBILEzpětný hovor + 4.17Kč
UNITED KINGDOMzpětný hovor + 0.31Kč
UNITED KINGDOM LOCAL RATEzpětný hovor + 1.72Kč
UNITED KINGDOM LONDONzpětný hovor + 0.31Kč
UNITED KINGDOM MOBILE - HUTCHISON 3Gzpětný hovor + 4.29Kč
UNITED KINGDOM MOBILE - O2zpětný hovor + 2.63Kč
UNITED KINGDOM MOBILE - ORANGEzpětný hovor + 3.07Kč
UNITED KINGDOM MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 6.64Kč
UNITED KINGDOM MOBILE - TMOBILEzpětný hovor + 2.72Kč
UNITED KINGDOM MOBILE - VODAFONEzpětný hovor + 2.49Kč
UNITED KINGDOM PERSONALzpětný hovor + 7.71Kč
UNITED KINGDOM PREMIUMzpětný hovor + 4.54Kč
UNITED STATESzpětný hovor + 0.38Kč
UNITED STATES ALASKAzpětný hovor + 1.50Kč
UNITED STATES FREEPHONEzpětný hovor + 0.38Kč
UNITED STATES HAWAIIzpětný hovor + 0.63Kč
URUGUAYzpětný hovor + 1.54Kč
URUGUAY MOBILEzpětný hovor + 5.26Kč
US VIRGIN ISLANDSzpětný hovor + 0.67Kč
UZBEKISTANzpětný hovor + 2.15Kč
UZBEKISTAN MOBILEzpětný hovor + 2.24Kč
VANUATUzpětný hovor + 18.69Kč
VENEZUELAzpětný hovor + 0.50Kč
VENEZUELA CARACASzpětný hovor + 0.41Kč
VENEZUELA MOBILE - MOVILNETzpětný hovor + 2.33Kč
VENEZUELA MOBILE - OTHER CARRIERSzpětný hovor + 0.93Kč
VENEZUELA MOBILE - TELCELzpětný hovor + 1.95Kč
VENEZUELA MOBILE - TIMzpětný hovor + 1.65Kč
VENEZUELA VALENCIAzpětný hovor + 0.50Kč
VIETNAMzpětný hovor + 1.40Kč
VIETNAM HANOIzpětný hovor + 1.08Kč
VIETNAM HO CHI MINHzpětný hovor + 1.09Kč
VIETNAM MOBILEzpětný hovor + 1.43Kč
WALLIS AND FUTUNA ISLANDSzpětný hovor + 42.79Kč
YEMENzpětný hovor + 4.45Kč
ZAMBIAzpětný hovor + 1.12Kč
ZAMBIA MOBILEzpětný hovor + 3.97Kč
ZIMBABWEzpětný hovor + 2.44Kč
ZIMBABWE MOBILE - ECONETzpětný hovor + 12.04Kč
ZIMBABWE MOBILE - NETONEzpětný hovor + 5.07Kč
ZIMBABWE MOBILE - TELECELzpětný hovor + 7.98Kč