Časté otázky

Volání z mobilu - mobilní služby

Ano, služba je dostupná v celé ČR. Poskytujeme služby v síti T-Mobile, pokrytí je tedy zcela shodné s pokrytím tohoto operátora. Mapu pokrytí naleznete zde.
Stačí pouze požádat Vašeho stávajícího operátora o přenosový kód (ČVOP) a následně vyplnit objednávku zde na webu. Přenos čísla obvykle neznamená žádný vypadek mobilních služeb. Ve stanovený den přenosu čísla Vám přestane po půlnoci fungovat původní sim karta a ráno již bude fungovat nová sim karta - bez výpadku. Lhůta pro přenesení čísla je obvykle 4 pracovní dny od dne aktivace sim karty pro přenos čísla pokud není platnost přenosového kódu odložena Vašim stávajícím operátorem. Datum platnosti přenosového kódu naleznete přímo v kódu - XXXMMDDXXXXXXX - kde MM je měsíc a DD je den prvního dne platnosti přenosového kódu.
SIM kartu Vám zašleme poštou na udanou adresu do vlastních rukou.
Na nové vyúčtování Vás vždy upozorníme SMS zprávou a emailem. Upozornění obsahuje i údaje pro provedení platby. Vyúčtování si můžete také stáhnout zde na webu pod Vaším účtem. Vyúčtování je možné hradit bankovním převodem nebo na poště složenkou typu A.
Ano, za veškerá čísla s tarifem, která jsou pod jedním účtem, obdržíte pouze jednu fakturu měsíčně. Čísla můžete pod svůj účet přidávat postupně. Počet není nijak omezen. Pokud chcete čísla sloučit nebo rozdělit, stačí nám zavolat nebo napsat email.
Tarif si změníte pod svým účtem na tomto webu kdykoli budete potřebovat. Změna tarifu se provede od následujícího zúčtovacího období.
Roaming a prémiové služby jsou aktivovány na základě výslovné žádosti účastníka (opt-in) pokud o ně zákazník explicitně nepožádal v objednávce služby. Pro dodatečnou aktivaci nebo změnu služby je nutné zadat ve formuláři zákaznické podpory požadavek, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu zákazníka (v případě podnikatelů také IČ), telefonní číslo na kterém chcete službu aktivovat, PUK1 kód ze sim karty a požadavek na aktivaci dané služby. Před aktivací daných služeb můžeme požadovat úhradu přiměřené výše jistiny. Roaming může být deaktivovaný, aktivovaný v zóně EU+okolí a nebo aktivovaný pro celý svět. Premiové SMS a DMS mohou být deaktivované nebo aktivované.
Přenosový kód (ČVOP) si vygenerujete sami pod svým účtem na tomto webu kdykoli budete potřebovat. Funkci pro vygenerování přenosového kódu naleznete pod daným číslem v sekci Nastavení tarifu. V případě přenosu telefonního čísla neprovádějte ukončení služby. K ukončení služby dojde automaticky v den přenosu telefonního čísla. Pokud službu ukončíte, není již možné číslo přenést a ani obnovit.

Smlouvu vypovíte sami pod svým účtem na tomto webu kdykoli budete potřebovat. Ukončení služby naleznete pod daným číslem v sekci Nastavení tarifu. V případě, že přenášíte telefonní číslo neprovádějte ukončení služby. K ukončení služby dojde automaticky v den přenosu telefonního čísla. Pokud službu ukončíte, není již možné číslo přenést a ani obnovit.

Vrácení jistiny po ukončení smlouvy na webu proběhne zcela automaticky pokud jste při výpovědi smlouvy zadali číslo bankovního účtu pro vrácení jistiny. Pokud číslo přenášíte k jinému Poskytovateli nebo jste číslo bankovního účtu nezadali, je nutné zadat ve formuláři zákaznické podpory požadavek, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu zákazníka (v případě podnikatelů také IČ), telefonní číslo pro které má být jistina vrácena, PUK1 kód ze sim karty a číslo bankovního účtu včetně kódu banky. Předaný bankovní účet musí být veden u banky v ČR v CZK. Vyúčtování konzumovaných služeb může být dle propojovacích smluv zpožděno až 3 měsíce z důvodu zpoždění předávání údajů o konzumovaných službách od třetích stran. Vrácení jistiny při ukončení smlouvy může být proto provedeno až po uplynutí této lhůty.
Aby jste získali veškeré výhody, doporučujeme dobíjet alespoň 200Kč kreditu za 2 měsíce.
Kredit je možné dobít bankovním převodem, na terminálech Sazky přes Supercash (trafiky, pobočky České pošty) nebo přes platební systém Paypal (včetě platby platební kartou). Podrobnosti naleznete pod svým účtem.

Mobilní VoIP

Při volání přes tuto službu uvidí volaný Vaše mobilní číslo. A to i pokud máte mobilní číslo u jiného operátora.
Ano, pro použití této služby alternativního volání z chytrého mobilu je nutné internetové připojení WiFi, 3G nebo LTE po dobu hovoru.
Ano, pokud máte od nás SIM kartu, můžete službu ihned používat. Hovorné pak bude vyúčtováno společně s ostatními mobilními službami. Není také účtován poplatek za službu.
Ano, pokud máte pod svým účtem více předplacených čísel. Můžete si nastavit, že kredit bude čerpán z jiného čísla.
Aby jste získali veškeré výhody, doporučujeme dobíjet alespoň 100Kč kreditu za 6 měsíců.
Kredit je možné dobít bankovním převodem, na terminálech Sazky přes Supercash (trafiky, pobočky České pošty) nebo přes platební systém Paypal (včetě platby platební kartou). Podrobnosti naleznete pod svým účtem.

Smlouvu vypovíte sami pod svým účtem na tomto webu kdykoli budete potřebovat.

Pokud plánujete převod předplacené služby na paušální službu a je to pro Vás důležité, zajistěte prosím vyčerpání kreditu před datem převodu. Datem převodu zaniká případný zůstatek kreditu na zaniklé předplacené službě.

Mobilní Callback

Při volání přes tuto službu uvidí volaný Vaše mobilní číslo. A to i pokud máte mobilní číslo u jiného operátora.
Stačí Vám pouze libovolný mobilní telefon se SIM kartou libovolného operátora v ČR. Pokud máte chytrý telefon, je vhodné nainstalovat aplikaci, která vám umožní přes Callback volat stejně pohodlně jako přes GSM. Stačí jen na Google Play nebo App store vyhledat "voocall callback".
Ano, pokud máte od nás SIM kartu, můžete službu ihned používat. Hovorné pak bude vyúčtováno společně s ostatními mobilními službami. Není účtován poplatek za službu.
Ano, pokud máte pod svým účtem více předplacených čísel. Můžete si nastavit, že kredit bude čerpán z jiného čísla.
Aby jste získali veškeré výhody, doporučujeme dobíjet alespoň 100Kč kreditu za 6 měsíců.
Kredit je možné dobít bankovním převodem, na terminálech Sazky přes Supercash (trafiky, pobočky České pošty) nebo přes platební systém Paypal (včetě platby platební kartou). Podrobnosti naleznete pod svým účtem.

Smlouvu vypovíte sami pod svým účtem na tomto webu kdykoli budete potřebovat.

Pokud plánujete převod předplacené služby na paušální službu a je to pro Vás důležité, zajistěte prosím vyčerpání kreditu před datem převodu. Datem převodu zaniká případný zůstatek kreditu na zaniklé předplacené službě.